Pro pořadatele akcí


 

¨Zde je malý výčet toho, co Spolek Ballotrie může Vám pořadatelům nabídnout, aby jste mohli svým návštěvníkům zpříjemnit chvíle na Vámi pořádané akci. 

Dobová lukostřelba - Jako dalším zpestřením akcí je lukostřelba. Kdo by si nechtěl zkusit vystřelit z luku nebo kuše. 

Používáme repliky dobových luků a kuší, u kterých jsou použity jen přírodní materiály. Tak nejlíp návštěvník pozná, jak tyto zbraně ve středověku fungovali. K této kratochvíli je nutné zajistit prostor 4x10m nejméně. Záchytnou síť a ohraničení prostoru kvůli bezpečnosti máme k dispozici.

 

Kamenická dílna - Opracování kamene patřilo k jedné z několika řemeslných prací středověku, která trvá až do dnešního dne.

V této dílně si mohou děti opracovat kámen - v tomto případě lehce opracovatelnou opuku do určitého tvaru na brusném kameni a následně si ho i provrtat dobovým vrtacím nářadím

Středověká šupna - Tato zábava není tak známá, ale o to zajímavější. Jde o Curling ve středověkém hávu, kdy kámen nahrazuje tuplák, který se snažíme táhlým pohybem vpřed dostat do určitého místa na šupně. Tento druh zábavy je vhodný jak pro dospělé jedince, tak i pro malé děti

A co nabízíme dále - Chcete více zabavit návštěvníky akce, hradu nebo jiného objektu, tak aby se u Vás cítili příjemně. Tak se z Vašim nápadem obraďte na nás a mi ho zrealizujeme.

 Nedílnou součástí toho všeho je i výroba různých rekvizit, mezi které patří -  fotící panely, venkovní betlémy, různá házedla a hry, postavíme dobovou lukostřelnici či dětské hřiště a další zábavné atrakce.

Ceny za jednotlivé nabídky a výrobu rekvizit jsou řešeny individiálně s pořadatelem akcí nebo objektů